Vysazení úhořího monté

Vysazování úhořího monté do vybraných rybářských revírů Středočeského kraje je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu rybářství. 

Malé úhoře, kteří pochází z Francie, na základě výběrového řízení dodalo Pstruhařství Kaplice. Monté putovalo do předem vytipovaných lokalit 31 místních organizací a do revírů SÚS.

4.4.2019 MO Poděbrady vysazeno  21 000 ks.

Nasazeno 678 900 kusů uhořího monté!