Tak takto tedy ne !!!!!!!!!!

Při dnešní kontrole na revíru LABE  č. 411054, byly RS MO Poděbrady kontrolováni čtyři cizinci,(ani jeden nebyl členem MO Poděbrady),  u třech byly jako montáže zjištěny novodobě upravené srkačky a jeden si docházky zapisoval včetně ulovených ryb obyčejnou tužkou, kdy měl jednoznačně přepisováno. Jeden z povedené čtveřice při příchodu RS, ještě než po výzvě předložil povolenku k lovu,  narychlo dopsal přisvojeného kapra.

RS MO Poděbrady nebude v žádném případě, tolerovat takovýto nebo obdobný způsob lovu a bude nekompromisně proti takovýmto rybářům zasahovat   a přestupky bude řešit nejen přes MO která povolenku k lovu vydala, ale i přes MěÚ Poděbrady – Obor životního prostředí.