Říjen ve znamení vysazování ryb do našich revírů

V průběhu měsíce října bylo do našich revírů vysazeno :

150 kg lína   –  revír č. 411162 

250 Kg lína   –  revír č. 411162

11q kapra – K3    Jezero 1

8q Kapra K 2-3 Jezero 1

8q Kapra K2  Labe 411054

12q Cejna velkého – Jezero 1-2-3 a Labe 

7q Kapra a Amura –  z výlovu chovného rybníčku na chatě –  Jezero 1