Jezero 1 bez omezení lovu do 31.12.2019

Na dnešní výborové schůzi  bylo rozhodnuto, že jezero 1  bude  otevřeno pro lov ryb do 31.12.2019.

Lov  ryb po začátku roku 2020,  bude dále  projednán výborem MO Poděbrady a o výsledku budete informování na webových stránkách.

Na Členské schůzi 2020, bude přednesen návrh úpravy doby lovu na revíru 411162, kdy se připravované změny,  budou týkat zejména jezera 1 a doby hájení této části revíru.

Doufáme, že i v těchto chladných měsících  prožijete mnoho rybářských úspěchů.

Petrův zdar

Výbor MO Poděbrady