Jak správně vyplnit povolenku k lovu před jejím odevzdáním

Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastní MO, nebo jiné MO v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol (povinnost) je pro mnohé naše členy  ještě pořád zdrojem problémů a chyb a proto zde uvedu správný způsob vyplňování sumáře.

Oddíl II povolenky k lovu (přední strana povolenky):

Zde je nutné aby byly úplně vyplněné všechna políčka ve dnech kdy jste byli u vody.

Datum                                                                                                                           Číslo revíru což v našem případě je: č. 411162 nebo č. 411054,pokud má revír i číslo   Číslo podrevíru (u nás zatím podrevíry nemáme)  tak i čísla podrevírů                       Druh ulovené a ponechané ryby – počet kusů – váhu – velikost ulovené ryby               Den kdy jste neměli úlovek je nutné proškrtnout.                                                   Nepoužité stránky proškrtnout šikmo přes stránku

Oddíl III povolenky k lovu (Zadní  strana povolenky):

Formulář otočíme a vyplníme z druhé strany takto:                                                (zde vypíšeme všechny navštívené revíry)                                                                      – číslo revíru  – název – podrevír (pokud je)                                                        Vypisujeme i revíry kde jsme nic nechytili 

Pro každý řádek zapsaného revíru potom vyplníme ponechané ryby na tomto revíru tak, jak jsou tam předepsané. Na konci řádku se provede součet kusů všech ryb na řádku a jejich celková váha. Údaj se uvádí na jedno desetinné místo, tedy například 12,3 kilogramu.

Dále je nutné vyplnit počet návštěv na revíru uvedeného na tomto řádku.

Ve spodní části této stránky je řádek „CELKEM“

V tomto řádku vyplníme součty jednotlivých sloupců podle druhu ryb a na konci celkový počet kusů a váhu ulovených ryb a celkový počet docházek.

Sumář můžete vrátit buď osobně, nebo poštou na adresu MO. Vždy ale musí být správně vyplněn.

Ve stanovách je í  stanoven trest při nevrácení povolenky  a to :  nevydání povolenky k rybolovu pro další rok.

Petrův zdar!

výbor MO ČRS Poděbrady

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Povolenky a jeho autorem je David Šandor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.