Pozvánka na Výroční členskou schůzi 2020

Vážení rybáři

Tímto   si  Vás  dovolujeme pozvat  na   Členskou   schůzi   ČRS  MO   Poděbrady,  která  se   bude    konat   dne 28.3.2020  od  08:00 hod  v  Poděbradech   v Divadle   Na Kovárně.

Výbor MO Poděbrady