Změna hájení na revíru č. 411 162 – AKTUALIZACE

Na základě jednání Výboru MO Poděbrady za účasti Dozorčí komise bylo rozhodnuto následovně: 

Od dne 24.2.2020 je na veškerých vodních plochách pod číslem revíru 411 162,  umožněn rybolov v rámci platného rybářského řádu a platného dodatku MO Poděbrady. 

Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti  bod 1. dodatku na 2020 

Do revíru č. 411 162,  budou ryby vysazovány v průběhu roku, tak aby byla splněna zarybňovací povinnost MO Poděbrady a byla uspokojena široká rybářská veřejnost MO Poděbrady. 

Hájení jednotlivých vodních ploch po vysazení ryb, pořádání závodů nebo jiných akcí pořádaných MO Poděbrady,  bude vždy vyznačeno u vody, které se bude týkat a dále na webových stránkách MO Poděbrady nebo na Facebookovém profilu MO Poděbrady.

Výbor  MO Poděbrady

 

25 – 21.2.2020 mimořádné jednání VMO  odkaz na zápis z jednání