Dovysazení kapra do našich revírů

V pátek dne 3.4.2020 dostali naše vody další dávku kapra. 

Celkem bylo vysazeno 25q, kdy ryby byly vysazeny do : 

Polabecké rameno – 4q, Jezero 1 – 6q a  Labe 15q