Celkový přehled úlovků za rok 2019

Vážení rybáři

Na níže uvedených odkazech naleznete celkový přehled úlovků na našich revírech za rok 2019.

Výbor MO Poděbrady

410 MO ČRS Poděbrady (SAM) Labe 22 A – jezero Kluk (SAM) 411162 2019

410 MO ČRS Poděbrady (SAM) Labe 22 411054 2019