Zarybnění Labe – r.č. 411054

Ve čvrtek 28.10.2021 proběhlo zarybnění revíru č. 411 054 – Labe, kdy bylo celkem na spodní a horní úsek vysazeno 28q kapra a 4q karase.