Hájení jezera 2 – zákaz rybolovu

V době od dne  2.11. do  5.11.2021 včetně, je Jezero 2 v Poděbradech hájeno z důvodu zarybňování.  

Lov povolen od dne  6.11.2021