Informace pro členy MO Poděbrady

Výbor MO projednal  omezení hájení na revíru 411162, kdy bylo rozhodnuto, že vody pod uvedeným revírem,  budou dostupné pro rybolov  do konce roku 2020 a nebudou hájeny.

Dále bylo projednáno pořádání Rybářského plesu v lednu 2021, kdy vzhledem k současné situaci v ČR, bylo rozhodnuto, že ples v roce 2021 MO pořádat nebude.

Z chovného rybníku na chatě MO bylo při sobotním výlovu sloveno :  5q kapra, 19 ks amura o váze 80 kg,  6 ks štiky o celkové váze 20 kg,  200 kg lína a bílé ryby.

Ulovené ryby byly vysazeny na Hladovku a  malého jezírka Vrbová Lhota.

Brigády : I v současné době je možno splnit brigádní povinnost, ale pouze v omezeném počtu účastníků. Zájemci o brigády  se mohou hlásit  na

tel.č. 605291202     nebo 607741595.

Upozornění k omezení volného pohybu osob

Stav


Vážení   rybáři MO Poděbrady

Vzhledem k současné situaci v České republice  a nouzovému stavu s tím spojeném, si Vás dovolujeme  upozornit na následující skutečnosti.
Na základě stanoviska MZe, které ČRS obdržel v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.


Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti  

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

Ministerstvo zdravotnictví k výkonu rybářského práva

Galerie

Aktualizováno 15.10.2020: Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky o přijetí … Celý příspěvek

Lov na nástražní rybu – povolen

Dnes 15.10.2020, byla ze strany MO kontaktována Krajská veterinární správa Poděbrady, po konzultaci a zjištění stanovisek ohledně Koi herpes viru, je opět povolen lov dravců na živou a mrtvou rybičku.

Tímto by jsme si dovolili požádat rybáře o preventivní opatřeni – nepřenášení ryb mezi jednotlivými revíry a používání nástražních ryb z vody, kde dravce hodlají lovit.

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Poděbrady