Úprava bližších podmínek lovu na revíru 411 162 – Jezera

Úprava bližších podmínek lovu na revíru 411 162 – Jezera

S platnosti od 2.5.2023

Na základě jednání výboru MO Poděbrady ze dne 1.5.2023, bylo schváleno opatření týkající se ochrany ryb.

Při lovu na položenou je zákaz používání pevných montáží, jako jsou například helikoptéry nebo boční závěsy pro olova opatřené jistící zarážkou, kdy je návazec pevně spojen se zátěží, nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.) Dále je povoleno používat při lovu ryb na položenou,  pouze jeden návazec, opatřený jedním háčkem. (Jednonávazce).

Při lovu je nutno použít tzv. únikové montáže, tzn. v případě, že dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko. (povolen boční závěs bez jistící zarážky).

 

 

Zákaz vjezdu na louku před rybářskou chatou

Tímto důrazně žádáme všechny rybáře,  kteří si pojedou na rybářskou chatu pro povolenku nebo platit členství, aby nezajížděli svými vozidly na louku před rybářskou chatou. Tato louka má svého majitele a díky rybářům,  kteří nejsou schopni dojít k chatě z parkoviště před jezerem se z ní stává tankodrom. 

děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady 

Změna hájení na revíru č. 411 162 – AKTUALIZACE

Na základě jednání Výboru MO Poděbrady za účasti Dozorčí komise bylo rozhodnuto následovně: 

Od dne 24.2.2020 je na veškerých vodních plochách pod číslem revíru 411 162,  umožněn rybolov v rámci platného rybářského řádu a platného dodatku MO Poděbrady. 

Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti  bod 1. dodatku na 2020 

Do revíru č. 411 162,  budou ryby vysazovány v průběhu roku, tak aby byla splněna zarybňovací povinnost MO Poděbrady a byla uspokojena široká rybářská veřejnost MO Poděbrady. 

Hájení jednotlivých vodních ploch po vysazení ryb, pořádání závodů nebo jiných akcí pořádaných MO Poděbrady,  bude vždy vyznačeno u vody, které se bude týkat a dále na webových stránkách MO Poděbrady nebo na Facebookovém profilu MO Poděbrady.

Výbor  MO Poděbrady

 

25 – 21.2.2020 mimořádné jednání VMO  odkaz na zápis z jednání