ŠTIKA 132cm – 17,40kg.

Galerie

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Dnes k nám dorazila zpráva o ulovení nádherné Štiky na Jezeru 2 Vážení kolegové, sportovní rybáři, takovou nádheru jsem chytil na jezeru č.2. Nepohrdla 10ti centimetrovou ploticí. Měla 132cm a vážila 17,40kg. Petr Hermann

Podpora mládeže – spol. Nikl – Jezero 2

Od dne  4.10. 2019 od 12:00 hod. do 6.10.2019 do 12:00 hod na jezeru 2 proběhne akce  : Podpora mládeže 2019 – spol. Karel Nikl

Ve výše uvedených dnech je omezen lov pro naše členy na Jezeru 2. 

Děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady 

 

Omezení lovu Sumce velkého – vyvážka.

Vzhledem k množícím se konfliktům na Jezeru 1, ohledně způsobu lovu sumců – vyvážení nástrah, Výbor MO Poděbrady na schůzi dne 5.7.2019, přijal opatření směřující k zabráněni zbytečných konfliktů mezi rybáři a dalšími uživateli jezera.

S platností od dne 9.7.2019 platí následovné omezeni:

V době od 16.6. do 15.9. – hlavni sezóna na Jezeru 1, je povoleno v čase od 08:00 hod do 20:00 hod vyvážet nástrahu pro lov sumce do vzdálenosti maximálně 50m od břehu.

V době od 20:00 hod do 24:00 hod – bez omezení vyvážky.

V době od 04:00 do 08:00 hod – bez omezení vyvážky.

Je potřeba si uvědomit, že Jezero 1, není pouze naše – rybářů, ale své aktivity zde vykonávají i jiné spolky, organizace a další osoby. Není v našem zájmu zbytečně vyvolávat konflikty mezi rybáři a dalšími uživateli této vodní plochy,  ohledně vyvážení nástrah za použití pletených šňůr a podobně. 

Děkujeme za pochopení.

Brigáda

Dne 27.10.2018 bude výlov chovného rybníku na rybářské chatě MO Poděbrady sraz v 08:00 hod.

Vysazení ryb do revíru

I přes veškeré nesnáze s chybějící vodou na chovných rybnících v našem okolí, se podařilo hospodářovi zajistit ryby a dne 6.10.2018, byla část našich vod dozarybněna 15q kapra a amura. Vysazené ryby jsou v plné kondici a váha se pohybuje od 2,5 Kg do 3 kg na kus. Dne 9.10.2018 bylo do našich revírů vysazeno 7.000 Ks candátků (foto z vysazení ryb). Přejeme klidný a ničím nerušený lov.

Jak se stát členem naší MO

Zájemci o sportovní rybolov musí nejprve podat přihlášku za člena MO. Následně budou pozvánina základní rybářský kurz, který se skládá ze dvou částí. V první části kurzu se adepti seznámí s rybářským řádem (např. práva a povinnosti člena, práva a povinnosti rybářské stráže, zacházení s úlovkem, doby lovu, zákonné míry ryb,…), dále se zásadami chování u vody, či s rybolovnými způsoby. Druhou částí kurzu je písemný test. Ten obsahuje jednak otázky týkající se ustanovení rybářského řádu a také poznávání druhů ryb. Prakticky stejné platí i pro zájemce ve věku do 15-i let. Zde doporučujeme navštěvovat rybářský kroužek při základní škole nebo DDM. V tomto rybářském kroužku vás vedoucí odborně připraví na úspěšné složení testu a pomohou vám svými radami k úspěšnému zvládnutí prvních rybářských kroků.

Po úspěšném absolvování kurzu se stanete členy MO a zkoušející vám vydá osvědčení, které předložíte na obecním úřadě, v jehož kompetenci je vydávání rybářských lístků. Příslušný obecný úřad (MěÚ Poděbrady) následně vydá státní rybářský lístek (s platností na jeden, tři nebo deset let – dle vašeho rozhodnutí, resp. dle vámi zaplacené částky). Posledním krokem, který vás bude čekat před první vycházkou na ryby bude vydání členské legitimace a povolenky k lovu ryb (za toto vydání se platí, viz ceny povolenek). Tím se stanete členem MO ČRS.

Od této chvíle budete moci lovit ryby v rámci platnosti povolenky k lovu ryb, rybářského řádu (zákona o rybářství) a bližších podmínek k lovu ryb (po schválení KÚ vydává MO). Budete také muset plnit povinnosti člena, které, kromě dodržování rybářského řádu, představuje především plnění brigádních povinností (nyní odpracovat nebo uhradit 10 hodin na člena a rok).

Přijďte a staňte se našimi členy. Přijďte a užívejte si krás rybařiny.

Výbor MO