Pravidla lovu ryb na revíru č. 411 162 platná od 11.7.2022

Dne 7.7.2022 proběhla na základě úhynu ryb na revíru 411 162,  mimořádná výborová schůze MO Poděbrady, na které  došlo  vyhodnocení současného stavu a dalšího lovu, kdy výborem MO byla upravena pravidla k lovu ryb na revíru č. 411 162.

Od dne 11.7.2022 je opětovně umožněn lov ryb na jezeru 1 v Poděbradech

V době od 11.7.2022 do 15.9.2022 je upraven rybolov na revíru č.411 162 následovně:

  • Zákaz označování lovného místa – mimo lovu Sumce velkého

  • Zákaz používání lodí – mimo lov Sumce velkého

  • Veškerý partikl – kukuřice, pšenice apod. bude možné použít k vnadění nebo lovu ve vařeném stavu ( zrno musí jít rozmáčknout prsty)

  • Zákaz přenášení nástražních ryb mezi jednotlivými podrevíry – Nástražní ryby lze použít pouze ty, které budou uloveny na podrevíru  kde bude probíhat lov dravců a budou před zahájením lovu zapsány v úlovkovém lístku pod daným podrevírem.

  • K vnadění jsou povoleny pouze 2 kg krmení – rybář/den – dodatek RŘ – 2022

  • Zákaz výdeje hostovských povolenek na revír 411 162

Uvedená opatření byla přijata v zájmu ochrany rybí obsádky v jednotlivých podrevírech.

Děkujeme za dodržování pravidel lovu

                                                                                              Výbor MO Poděbrady

Rybolov v objektu koupaliště na Jezeru I.

Postup při uplatňování rybářského práva v oploceném a zabezpečeném areálu Jezera I,  byl stanoven následovně: V době letní sezóny 15.5 do 15.9.2022
– pro MO ČRS budou vystaveny neomezené vstupní karty pro rybářskou stráž v počtu kusů dle členů RS
– pro výkon rybářského práva bylo  v první fázi vystaveno 20 karet ,   vedených pod evidenčním číslem, které MO ČRS vydá zájemcům o rybolov na jméno s níže uvedeným omezením doby vstupu. V uvedených časech nebude počet vstupů na kartu omezen.
– rybolov v oploceném areálu bude omezen místní úpravou bližších podmínek MO ČRS Poděbrady v době od 04.00 hod. do 8.00 hod. a dále pak od 20.00 hod. do 24.00 hod. 
– rybolov v uvedených časech bude platit pro všechny uživatele této části revíru bez vyjímky, včetně návštěvníků areálu
– toto omezení doby lovu bude ze strany provozovatele areálu zapracováno do návštěvního řádu spolu s kontakty na jednatele MO ČRS. 
Vzhledem k omezenému počtu vstupních karet, budou karty jednotlivým rybářům zapůjčovány na omezernou dobu 14.dnů. 
Výdej vstupních karet je zajištěn přes rybářskou chatu MO Poděbrady ve výdejních dnech.

Zkoušky na první rybářský lístek

Pro zájemce o vykonání zkoušky  na získání rybářského  lístku  MO Poděbrady vyhlašuje  termíny  : 

14.3.2021 – max 6 osob     –    ZRUŠENO

21.3.2021 – max 6 osob     –    ZRUŠENO

28.3.2021 – max 6 osob     –    ZRUŠENO

Zkoušky budou probíhat na rybářské chatě MO Poděbrady  ve vyhlášených termínech vždy od  08:30 hod.

Více info naleznete  : zde 

V případě zpřísnění  podmínek pro pohyb osob v souvislostí COVID 19, budou  termíny zkoušek  upraveny dle bezpečnostní situace v ČR.

Výbor MO Poděbrady 

 

 

Lov na nástražní rybu – povolen

Dnes 15.10.2020, byla ze strany MO kontaktována Krajská veterinární správa Poděbrady, po konzultaci a zjištění stanovisek ohledně Koi herpes viru, je opět povolen lov dravců na živou a mrtvou rybičku.

Tímto by jsme si dovolili požádat rybáře o preventivní opatřeni – nepřenášení ryb mezi jednotlivými revíry a používání nástražních ryb z vody, kde dravce hodlají lovit.

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Poděbrady

 

 

Odložení členské schůze 2020


Vážení rybáři

Vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu v ČR od dne 5.10.2020, jsme nuceni odložit konání členské schůze pro rok 2020.
Pevně věříme, že k nám bude situace v budoucnu přívětivá a Členská schůze v tomto roce proběhne.

 

Výbor MO Poděbrady

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ  REPUBLIKY ZE DNE 30. ZÁŘÍ 2020 Č.  958 – odkaz zde 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkonu rybářského práva

https://www.crs-sus.cz/1/487/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-vykonu-rybarskeho-prava – odkaz zde

 

Informace k výměnným povolenkám k lovu na revírech MO ČRS Poděbrady

Galerie

Výměnné povolenky – vyjádření pro MO   Rozhodnutím výboru MO ČRS Poděbrady, na základě zjištěných skutečností – ponechané ryby zapsané v úlovkovách lístcích, jsou veškeré volné výměnné povolenky na revíry MO Poděbrady  č. 411162 a 411054,  vydávané místním organizacím :   Pátek, … Celý příspěvek