Program členské schůze MO Poděbrady 2023

1) Presentace

2) Zahájení členské schůze   

3) Schválení programu ČS                                                                           

4) Volba komisí    –   Mandátová a Návrhová

5) Kontrola plnění usnesení  ČS 2022                                                         

6) Zpráva o činnosti předsedy  MO za rok  2022     

                                   – čerpání dotací  a provedené akce  v roce  2022 

                                   – proškolení nových členů MO

8) Finanční zpráva o výsledcích hospodaření                                            

                                    –   účetní uzávěrka  za rok 2022

                                    – projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 Zpráva 9 9) 9) Zpráva Hospodáře                                                                                  

                                    – plnění plánu zarybňování – hospodářské prověrky        

                                    – činnost RS

                                    – podmínky  výkonu ryb. práva  revírech MO 

10) Zpráva DK za rok 2022                                       

11) Nominace na Konferenci SÚS                                                        

12) Návrh na hospodaření   – Jednatel

                                   – návrh hospodaření –  samostatný rybolov 

                                   – brigádní povinnosti

                                   – slevy na povolenkách

                                   – výše zápisného                    

                                   – zrušení K65 – nastavení na K70 – revíru č.  411 162

                                   – Výbor MO žádá o zmocnění  k úpravě ceny  povolenek v                                            následujícím roce  do 15 procent současné ceny               

13) Prostor pro vystoupení hostů 

14) Poděkování partnerům MO Poděbrady :    Město Poděbrady, spol. Nikl, Chytil, Sportcarp, Betafish a dalším.                                                          

15) Diskuze a projednání příspěvků členské základny

16) Přednesení a  schválení usnesení ČS  

Zákaz vjezdu na louku před rybářskou chatou

Tímto důrazně žádáme všechny rybáře,  kteří si pojedou na rybářskou chatu pro povolenku nebo platit členství, aby nezajížděli svými vozidly na louku před rybářskou chatou. Tato louka má svého majitele a díky rybářům,  kteří nejsou schopni dojít k chatě z parkoviště před jezerem se z ní stává tankodrom. 

děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady