Zrušení Členské schůze ČRS MO Poděbrady 2020

Vážení rybáři

Na základě vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ze dne 10.3.2020, (odkaz opatření) jsme nuceni zrušit  termín  Členské schůze  ČRS  MO   Poděbrady,  která  se  měla uskutečnit   dne 28.3.2020  od  08:00 hod  v  Poděbradech   v Divadle   Na Kovárně. 

O náhradním termínu budete dodatečně vyrozuměni prostřednictvím webových stránek MO ČRS Poděbrady.

Děkujeme za pochopení  

Výbor MO Poděbrady

Odkazy :

Mimořádné opatření    Příloha – Mimořádné opatření   

Metodický postup- porušení mimoradna opatreni a nouzovy stav

 

Změna hájení na revíru č. 411 162 – AKTUALIZACE

Na základě jednání Výboru MO Poděbrady za účasti Dozorčí komise bylo rozhodnuto následovně: 

Od dne 24.2.2020 je na veškerých vodních plochách pod číslem revíru 411 162,  umožněn rybolov v rámci platného rybářského řádu a platného dodatku MO Poděbrady. 

Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti  bod 1. dodatku na 2020 

Do revíru č. 411 162,  budou ryby vysazovány v průběhu roku, tak aby byla splněna zarybňovací povinnost MO Poděbrady a byla uspokojena široká rybářská veřejnost MO Poděbrady. 

Hájení jednotlivých vodních ploch po vysazení ryb, pořádání závodů nebo jiných akcí pořádaných MO Poděbrady,  bude vždy vyznačeno u vody, které se bude týkat a dále na webových stránkách MO Poděbrady nebo na Facebookovém profilu MO Poděbrady.

Výbor  MO Poděbrady

 

25 – 21.2.2020 mimořádné jednání VMO  odkaz na zápis z jednání