OD PŘÍŠTÍHO ROKU VEJDE V PLATNOST NOVELIZOVANÁ VYHLÁŠKA Č. 197/2004 SB.

Galerie

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. novelizace … Celý příspěvek