Rybářský spolek Poděbrady

Historie rybářského spolku v Poděbradech

Rybářský spolek, předchůdce naší místní organizace, byl založen v únoru roku 1918, tedy ještě za Rakouska-Uherska. Prvním předsedou byl Jindřich Ronz a jednatelem Robert H.Stoupa. Jediným dochovaným dokumentem z té doby je rybářský řád. V tomto řádu se můžeme dočíst například o zákonné délce (od oka k ocasní ploutvi) a dobách hájení. V tehdejším řádu ještě nebyla uvedena žádná zmínka o kaprovi. Ten se zde v té době prakticky nevyskytoval. Byly zde však loveny druhy jako losos obecný, pstruh mořský, siven, mník, štika (míra 25 cm), bolen (15 cm), candát, lipan, parma, lín, úhoř, mřenka (8 cm) a další. V té době se rybařilo prakticky všemi způsoby: na čeřeny, šňůry, do proutěných i drátěných vrší, do měchů a samozřejmě i na udici. Labe bylo tehdy absolutně čisté. Jeho neregulované břehy skýtaly úkryt všem druhům ryb. Většina z tehdy zde žijících druhů je v našem úseku Labe známa už jen z pověstí. V roce 1931 byl založen řádný rybářský spolek. Předsedou byl zvolen pan Bureš, správce hydroelektrárny. Tehdejší stav členské základny byl asi 40 členů. Hospodaření (zarybňování) bylo závislé především na povodních Labe, po kterých zůstávalo ve všech tůních a úžlabinách spousta cenných ryb. Počátkem šedesátých let 20.století se začalo s hloubením jezera Kluk. Po počátečních sporech s firmou Severokámen byl povolen rybolov na tehdy 10 hektarovém jezeru. V roce 1971 byl naší MO přidělen areál v prostoru koupaliště, kde byla brigádně postavena naše první chata a provedeno oplocení pozemku. Chata však nešťastnou náhodou v roce 1974 vyhořela, ale ještě v témže roce byla opravena. Později byl v areálu postaven sklad s garáží, upravena komora a dobudována soustava třecích rybníčků, ve kterých byl vytírán kapr a odchováván plůdek. V roce 1971 bylo v naší MO 420 členů a 50 žáků, bylo uloveno 10356 kusů ryb o hmotnosti 8498 kg. V roce 1986 bylo organizováno již 550 členů a 174 žáků, ulovilo se 13416 kusů ryb o hmotnosti 14363 kg.
Zdroj: Almanach MO vydaný k 70. výročí založení rybářského spolku

 

Současnost MO

V současnosti naše organizace obhospodařuje 220 ha vodních ploch. Jejich součástí je i 13 km řeky Labe. Některé vodní plochy máme v nájmu a malá část se podařila MO zakoupit. Do budoucna chceme usilovat o zajištění některých dalších lokalit formou dlouhodobých nájmů nebo přímo zakoupením alespoň částí vybraných lokalit.   Po volbách v roce 2018 se nový výbor MO snaží o přiblížení k Vám rybářům. Protože loňská volba, nás zavázala splnit naše sliby vůči Vám, je proto naší snahou, vložit do našeho jednání jasný řád, kontrolu a transparentnost.  I přes počáteční problémy, které nás provázely, se nám podařilo mnohé věci překonat a pomalu posunout naší MO správným směrem. Jako hlavní projekt, jsme se zavázali zavést elektronickou evidenci členů MO, kdy celý systém byl spuštěn v prvních dnech roku 2019 a od této doby vedeme veškeré náležitosti k naší členské základně pouze elektronicky.

V roce 2018 se podařilo připravit oslavy k 100 letému výročí od založení naší MO, současně s oslavami probíhal Pohár krále Jiřího v plavané. V září 2018 proběhl na jezeru 1, Poděbradský Kaprmaraton, u kterého byla pravidla lovu značně pozměněna a dle hodnocení závodníků, se nám podařilo tento závod poposunout vpřed. Od podzimu probíhalo aktivní zarybňování našich vod. Přestalo preferovat pouze jezero 1 a trofejní ryby byly smysluplně rozděleny do jezera 2 a 3, protože i tyto vody zaslouží více naší pozornosti a Vašeho zájmu. Každopádně o zarybňování jsme se Vás snažili informovat prostřednictvím webových stránek.

Na rok 2019 plánujeme provést bližší označení našich revírů, dále bychom chtěli oživit jednodenní závod pod názvem: Poděbradský kapr. V měsíci květnu, bude na Labi probíhat Pohár krále Jiřího v plavané a v září proběhne další Poděbradský Kaprmaraton na jezeru 1, kdy veškeré výdělky z uvedených akcí jsou z naší strany, vždy smysluplně použity na věci, které jsou důležité pro bezproblémový chod naší MO a na zarybnění našich vod.

Závěrem nezbývá než dodat, že nové vedení MO je Vám rybářům plně otevřeno.

Složení výboru a dozorčí komise MO ČRS Poděbrady (volební období 2018 – 2022)

Předseda: David Šandor                                                                                            Jednatel: Petr Šlechta
Místopředseda: Josef Jech
Hospodář: Václav Dudek
Zástupce hospodáře: Roman Jiřičný
Pokladník: Tomáš Knespl
Člen výboru: Martin Šlejtr