Výdej povolenek k lovu pro rok 2021

Vzhledem k tomu, že nám byly  opět  od dne 27.12.2020 Vládou ČR,  zpřísněna opatření v souvislosti s COVID 19,  jsme nuceni  tyto změny přijmout  a upravit  výdej  povolenek pro rok 2021.   

Výdej povolenek  bude probíhat  na rybářské chatě v  době: 

Čtvrtek   16:30 hod –18:00 hod
Neděle   09:00–11:00
Vstup  bude  umožněn  pouze jedné osobě do výdejního místa a  jedné osobě  do  druhé místnosti v  rybářské chatě a to za podmínek     použití  ochranných prostředků (rouška, dezinfekce rukou). 
 
Případné  výdeje  povolenek  lze řešit  individuálně mimo výdejní dobu přes  předsedu a hospodáře MO :   
David Šandor  tel:  605 291 202
Václav Dudek  tel:  607741595 

Roční  hostovské povolenky budou vydávany pouze na rybářské chatě  s okamžitým zápisem do systému k evidenci povolenek                                                    – nelze o ně zažádat  na níže uvedených  místech :  

Rybářské potřeby U Lihouna v Poděbradech, ul. Na Hrázi                                                     Stánek Johny´s Bar v objektu Poděbradského koupaliště

Zde je možný pouze výdej  krátkodobých hostovacích  povolenek.

Výbor MO Poděbrady

 

Zákaz vjezdu na louku před rybářskou chatou

Tímto důrazně žádáme všechny rybáře,  kteří si pojedou na rybářskou chatu pro povolenku nebo platit členství, aby nezajížděli svými vozidly na louku před rybářskou chatou. Tato louka má svého majitele a díky rybářům,  kteří nejsou schopni dojít k chatě z parkoviště před jezerem se z ní stává tankodrom. 

děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady 

Odevzdání povolenek k lovu a jejich správné vyplnění do 15.1.2021

Dle článku 24 jednacího řádu ČRS je každý rybář povinen do 15 dnů po skončení platnosti vrátit povolenku organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným Sumářem úlovků a docházek. U ročních povolenek to je do 15. ledna kalendářního roku.

S vyplněním vám pomůže následující návod: 

Oddíl II povolenky k lovu (přední strana povolenky):  Zde je nutné aby byly úplně vyplněné všechna políčka ve dnech kdy jste byli u vody.                                                          –  datum                                                                                                                                    –  číslo revíru – pokud má podrevír tak i číslo podrevíru (u nás jsou to podrevíry dle dodatku k lovu  na revíru č. 411162)                                                                                                    — druh ulovené a ponechané ryby – počet kusů – váhu – velikost ulovené ryby                        Nepoužité stránky proškrtnout šikmo přes stránku.                                                                 ——————————————————————————————————————-  Formulář otočíme a vyplníme z druhé strany takto:                                                    (zde vypíšeme všechny navštívené revíry)                                                                              – číslo revíru  – název – podrevír (na 411162)                                                                        Vypisujeme i revíry kde jsme nic nechytili

Pro každý řádek zapsaného revíru potom vyplníme ponechané ryby na tomto revíru tak, jak jsou tam předepsané. Na konci řádku se provede součet kusů všech ryb na řádku a jejich celková váha.

Dále je nutné vyplnit počet návštěv na revíru uvedeného na tomto řádku.       

 Takto se vyplní tolik řádků kolik jsme navštívili během roku revírů.                                         Na revíru 411162, který má podrevíry je nutné vyplnit tolik řádků kolik jsme z těchto     podrevírů navštívili. Nikoliv to napsat jako jeden revír.

Ve spodní části této stránky je řádek „CELKEM“

V tomto řádku vyplníme součty jednotlivých sloupců podle druhu ryb a na konci celkový počet kusů a váhu ulovených ryb a celkový počet docházek.

Výbor MO POděbrady Vás žádá,  abyste  dodržovali  správné vyplnění povolenek i a řádně vyplněnou povolenku vrátili nejpozději do 15.1.2021.

Děkujeme,

Výbor MO Poděbrady