Výroční členská schůze MO Poděbrady 2021

Vážení rybáří

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi MO Poděbrady, která se bude konat dne 26.6.2021 od 08:00 hod

Vzhledem k současnému stavu a omezením v souvislosti s Covid 19, členská schůze proběhne v objektu rybářské chaty.

Zároveň Vás žádáme o donesení si vlastních rybářských židlí, křesel a třeba i deštníků.

V zájmu MO Poděbrady je členskou  schůzi uskutečnit a ne ji neustále odkládat na neurčito. Volíme tuto alternativu, jelikož  v uzavřených objektech panují i nadále omezení, která by nám nedovolila členskou schůzi uskutečnit.

Děkujeme za pochopení a za Vaší účast.

Program členské schůze       

Výbor MO Poděbrady

Omezení lovu v objektu koupaliště – Jezero 1

Vážení rybáři vzhledem ke změnám v objektu koupaliště na jezeru 1   v době od 15.5.2021 do 15.9.2021 bude umožněn lov ryb  následovně  : 

06:00 – 08:00 hod 

20:00 – 24:00 hod 

Tímto Vás žádáme o doržování uvedených časových rozmezí.

Děkujeme za pochopení 

Výbor MO

V pátek 30.dubna nás navždy opustil dlouholetý člen MO Poděbrady,  pan                                                                       Josef Ondra

Tento vyjímečný muž, byl členem MO Poděbrady  od roku 1969, kdy byl dlouhodobým  členem  rybářské stráže, místopředsedou MO a hlavním organizátorem závodu:                Pohár krále Jiřího.

Čest tvojí  památce a děkujeme kamaráde, nikdy nezapomeneme.

 

Od 12.4. lov ryb povolen po celou denní dobu lovu i mimo hranice okresu

Jelikož se nám blíží ukončení nouzového stavu na území ČR, který platí do  pondělí 12. 4. 2021, čeká nás částečný návrat k normálu,  kdy budeme  lovit  ryby po celou denní dobu lovu, bez omezení na okres ve kterém žijeme.

Současná doba lovu ryb je v době  od 4 do 24 hod. na mimopstruhových vodách.

Veškeré dění v souvislostí s pandemií COVID 19 sledujeme a v případě nových omezení nebo dalších rozvolnění  dle pandemického zákona, které budou souviset s rybolovem Vám sdělíme prostřednictvím webových stránek MO Poděbrady.

Rozvolnění se bude zřejmě  týkat i možnosti pořádat zkoušky nových členů a to za podmínek stanovených pandemickým zákonem.  Zájemce,  kteří nám zaslali přihlášky v případě stanovení termínu s dostatečným předstihem vyrozumíme.

V případě, že by došlo k zavedení lokálních omezení prostřednictvím pandemického zákona, souvisejících s výkonem rybářského práva, budeme Vás o tomto informovat.

UKLIĎME JEZERA a LABE – Příroda bez odpadků

Vážení rybáři vzhledem  k tomu, že nám není lhostejná  příroda  a  okolí  našich revírů,

vyhlašujeme  akci :

UKLIĎME JEZERA a LABE

akce  proběhne  dne  17.4.2021 od 08:00 hod  do 12: 00hod  – sraz rybářská chata

   sběr veškerých odpadků odházených do přírody v okolí našich vod, včetně úklidu  břehů na kterých rybaříme. 

Akce  bude zapsána do brigád 2021     !!!!

Zájemci se mohlou hlásit  přes SMS  na tel č. 605291202

Pytle na sběr odpadků a jejich  svoz bude zajištěn ze strany MO

předseda MO Poděbrady

David Šandor

Pojdme do toho, má to smysl.