Sobotní vysazování kapra

V sobotu proběhlo první zarybňování kaprem, svoje ryby dostalo :

Jezero 2, jezero 3, Skupice a Vrbová Lhota, kdy do každé vody bylo vysazeno po 9q kapra .