A zase ti pstruzi

Dnes bylo do jezera 2 vysazeno dalších 200 kg pstruhu.
přejeme šťastný lov