Informace k obecně závazné vyhlášce MěÚ Poděbrady

Vážení rybáři

Dnes 25.1.2024 v 10:30 hod proběhla na Městském úřadu Poděbrady  schůzka  s panem starostou Mgr. Romanem Schulzem a zastupitelem  Ing. Radkem Smejkalem.

MO byla zastoupena  předsedou MO a  předsedou dozorčí komise MO.                          Na programu byla  Obecně závazná vyhláška  města  Poděbrady,  kterou se  dne 13.12.2023  usneslo vydat zastupitelstvo města  Poděbrady.

Tato vyhláška se přímo týkala nás rybářů a našeho pobytu kolem vod  v k.ú. Poděbrady. Pana starostu jsme seznámili s naší činností, kterou provozujeme a dále s prácemi které kolem vod v k.ú. Poděbrady vykonáváme.  Dále jsme uvedli systém našeho hospodaření a následujících příjmů plynoucích do rozpočtu MO.   Samozřejmě  jsme se snažili najít kompromis  mezi vyhláškou města a MO, kdy jsme navrhli úpravu vyhlášky, která by nebyla pro nás rybáře tak omezující jako současné znění.

Náš návrh :

Rybářský přístřešek povolen na rybářských revírech č. 411054  a  č. 411162  pro držitele platné povolenky  k lovu.  

v našem slangu :  (Bivak, Brolly, Deštník i s bočnicemi) 

Na této úpravě  jsme se při jednání shodli a pan starosta přislíbil projednání změny v zastupitelstvu Města Poděbrady.

Při  jednání jsme samozřejmě nabídli i spolupráci s MP Poděbrady a PČR Poděbrady Tak jako s Poříčním oddělení PČR  v rámci běžných kontrol rybářské stráže, kdy s jednotlivými složkami, vstoupíme v jednání.

Toto jednání nebylo v žádném případě směřováno na úpravu silničního provozu a vjezdů do míst,  kde jsou platné zákazy vjezdů a jiná omezení.

Za  MO Poděbrady

Předseda MO :                                    Předseda DK :

David Šandor                                     Miloslav Drobný

 

 

 

 

 

Dotace udělené městem Poděbrady v roce 2023

Dotační fond  :      P03 (Program podpory organizované činnosti kulturních a ostatních volnočasových neziskových organizací na území města Poděbrady)

Společnost Baktoma  – Bakteriální přípravek :  PTP PLUS

Spol. Betafish Kutná hora  – vybavení dětský kroužek

Úhoří Monte na rok 2023

Nářadí nástroje Šátek  – Elektrocentrála EC3 000G

Jiří Tůma  – Vysazení Candáta  obecného             2023

 

Dotační fond  P06 (Program podpory jednorázových projektů kulturního a volnočasového charakteru na území města Poděbrady)

Poháry Poděbradský kaprmaraton 2023 – Lion Glas Poděbrady

Občerstvení  Johnys Bar

 

Výdej povolenek pro rok 2024

Výdej povolenek na rok 2024 bude probíhat v měsíci leden ve dnech  :  

6. a 7.1.2024

13. a 14.1 2024

20. a 21.1 2024

27. a 28.1 2024

vždy od 08:00 hod do 11:00 hod. 

Čtvrteční výdeje jsou v měsíci leden zrušeny 

Přechod ze systému EVMO na RIS

Vážení rybáři

Vzhledem k přechodu do nového systému RIS : Rybářský informační systém, bude výdej pro rok 2024 probíhat  po jednotlivých členech, což znamená, že s každým z vás se budeme muset při výdeji osobně potkat.

Nebude možno využit ochoty kamaráda, známého nebo prodejny rybářských potřeb  k vyřízení výdeje povolenky pro rok 2024 a to z důvodu potřeby osobního kontaktu s aktualizací vašich osobních údajů.

Pro ty kteří měli členství v MO Poděbrady a zároveň  (neevidované) členství v jiné organizaci za účelem koupě jiné povolenky než byla MO Poděbrady, nabízíme ověření stávajícího členství v  době výdeje povolenek.