Jak se stát členem naší MO

Zájemci o sportovní rybolov musí nejprve podat přihlášku za člena MO. Následně budou pozvánina základní rybářský kurz, který se skládá ze dvou částí. V první části kurzu se adepti seznámí s rybářským řádem (např. práva a povinnosti člena, práva a povinnosti rybářské stráže, zacházení s úlovkem, doby lovu, zákonné míry ryb,…), dále se zásadami chování u vody, či s rybolovnými způsoby. Druhou částí kurzu je písemný test. Ten obsahuje jednak otázky týkající se ustanovení rybářského řádu a také poznávání druhů ryb. Prakticky stejné platí i pro zájemce ve věku do 15-i let. Zde doporučujeme navštěvovat rybářský kroužek při základní škole nebo DDM. V tomto rybářském kroužku vás vedoucí odborně připraví na úspěšné složení testu a pomohou vám svými radami k úspěšnému zvládnutí prvních rybářských kroků.

Po úspěšném absolvování kurzu se stanete členy MO a zkoušející vám vydá osvědčení, které předložíte na obecním úřadě, v jehož kompetenci je vydávání rybářských lístků. Příslušný obecný úřad (MěÚ Poděbrady) následně vydá státní rybářský lístek (s platností na jeden, tři nebo deset let – dle vašeho rozhodnutí, resp. dle vámi zaplacené částky). Posledním krokem, který vás bude čekat před první vycházkou na ryby bude vydání členské legitimace a povolenky k lovu ryb (za toto vydání se platí, viz ceny povolenek). Tím se stanete členem MO ČRS.

Od této chvíle budete moci lovit ryby v rámci platnosti povolenky k lovu ryb, rybářského řádu (zákona o rybářství) a bližších podmínek k lovu ryb (po schválení KÚ vydává MO). Budete také muset plnit povinnosti člena, které, kromě dodržování rybářského řádu, představuje především plnění brigádních povinností (nyní odpracovat nebo uhradit 10 hodin na člena a rok).

Přijďte a staňte se našimi členy. Přijďte a užívejte si krás rybařiny.

Výbor MO

Příspěvek byl publikován v rubrice Dokumenty a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.