Vysazení Mníka jednovousého

Dnes proběhlo vysazení 5000 ks Mníka jednovousého. Mimo jezer dostalo své ryby i Labe a to na obou úsecích.

Mník jednovousý běžně dorůstá délky 40 cm. Ojediněle dorůstá délky 80 cm a hmotnosti přes 5 kg. Dožívá se až 20 let. Má dvě hřbetní ploutve. Na bradě má jeden vous.