Sumarizace úlovků za rok 2023

Sumarizace po jednotlivých revírech 

Sumarizace  revír č. 411162 – Jezera

Sumarizace revír č. 411054 Labe